De Hoofdlijn

De Hoofdlijn is een praktijk voor psychotherapie en psychiatrie, gericht op diagnostiek en behandeling van psychische klachten en stoornissen. De Hoofdlijn is een erkende tweedelijnsinstelling op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg met vestigingen in Haarlem, IJmuiden, Castricum en Amsterdam. Elke vestiging beschikt over een klein, deskundig en multidisciplinair team van betrokken hulpverleners. De Hoofdlijn richt zich op behandeling van volwassenen (18 t/m 65 jaar).


De menselijke maat in hulpverlening

Wij hebben de overtuiging dat hulp zoeken voor psychische problemen de gewoonste zaak van de wereld behoort te zijn. Wij vinden dat ieder mens een persoonlijke benadering verdient, juist als het gaat om vragen over het geestelijk welzijn. Wij bieden vriendelijke en vakkundige hulp, zowel op psychotherapeutisch als medicamenteus gebied. De psychiater wordt dan ook bij iedereen die zich aanmeldt betrokken bij de behandeling. Wij besteden veel aandacht aan de intake en denken graag met u mee over hoe u zich de hulp voorstelt. Er is nauw contact met de huisartsen en andere hulpverlenende instanties. U kunt bij ons rekenen op gekwalificeerde hulpverleners, die werken volgens de richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten.  

Verzekeringen

In 2017 zijn er overeenkomsten gesloten met de zorgverzekeraars. Alle verzekerden kunnen bij ons terecht. De kosten worden gedekt uit de basisverzekering. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het wettelijk verplichte eigen risico voor algemene ziektekosten. Voor 2017 is dit vastgesteld op 385 Euro per verzekerde volwassene.

Voor uw aanmelding bij De Hoofdlijn houdt het in dat in een telefonische screening wordt vastgesteld of sprake is van gespecialiseerde zorg of basis zorg. De wachttijd per locatie kunt u hier vinden. Voor enkele verzekeraars geldt een beperking van het aantal te behandelen clienten. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Dit kan betekenen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Zorgkaart Nederland

Wij vragen aan clienten om feed back te geven en een waardering te geven van hun behandeling. U kunt deze Zorgkaart Nederland hier raadplegen als u een indruk wilt krijgen van de waardering van clienten van De Hooflijn. U kunt uw waardering hier ook zelf in laten opnemen. U vindt in deze verwijziging ook andere nuttige links en downloads. 

De Hoofdlijn

  • biedt een passend aanbod op uw vraag
  • biedt specialistische hulp
  • is kleinschalig en professioneel
  • is goed bereikbaar


   

 

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening