Visie                                               

Wij vertellen u graag iets over onze visie op psychische (en psychiatrische) problemen en hoe wij te werk gaan.Wanneer u naar ons wordt verwezen (na verwijzing door een huisarts of bedrijfsarts) heeft u last van psychische klachten en ondervindt u daarvan beperkingen in het dagelijks leven. De ernst van de problematiek rechtvaardigt dan ook een goed onderzoek. Wij doen dit in het eerste contact, de intake, waarbij naast de psychische ook de medische aspecten door een psychiater worden onderzocht. Deze vrij intensieve intake heeft te maken met het feit dat wij de mens als één geheel zien: lichaam, geest en, zo u wilt, de ziel zijn één. Wij behandelen met andere woorden geen “depressies” maar wel “iemand met depressieve klachten”. Het is in onze visie niet mogelijk om een psychisch probleem zoals een depressie te behandelen zonder goed te kijken naar degene die het betreft. In de eerste gesprekken willen we samen met u bepalen wat er met u aan de hand is (de z.g. beschrijving van de diagnose) en welke behandeling het beste aansluit (de therapie). Om een voorbeeld te geven bij iemand met een depressie: soms wordt in overleg gekozen voor een behandeling welke bestaat uit medicatie met daarnaast handvaten hoe met de depressieve gevoelens om te gaan. Soms is er juist meer aandacht nodig voor die factoren die aan het ontstaan hebben bijgedragen. Indien noodzakelijk/wenselijk kunnen bij de behandeling ook "naasten" worden betrokken.

Mogelijke aandachtsgebieden voor therapie

Om uit te leggen wat wij in de onderzoeksfase doen, vergelijken we de aandachtsgebieden voor therapie weleens met een bloem. Elk beeld schiet te kort maar het beeld van een bloem geeft iets aan van de ingewikkeldheid/ complexiteit ervan. En ook wat de mogelijkheden zijn tot verbetering en misschien zelfs herstel; immers wij vinden dat in bijna iedere “crisis een kans schuilt”. Het binnenste, de kern, wordt in dat beeld gevormd door iemands gezondheid en karakter. Deels is dit “aangeboren” en onveranderbaar. Deels heeft dit zich op een bepaalde manier ontwikkeld in interactie met anderen vanaf de vroege jeugd. De buitenste rand van de bloem is de buitenwereld met mogelijke problemen als werkeloosheid, man/vrouw rolpatronen en bijvoorbeeld ook trauma’s die zijn gebeurd. Tussen de kern en de buitenste rand zijn allerlei lagen van gevoelens en gedachten te vinden, maar ook van de manier waarop iemand zich gedraagt en zijn of haar leefstijl. Heel belangrijk zijn daarbij de relaties met anderen. Al deze lagen vormen één bloem en beïnvloeden elkaar. De intake is een momentopname, maar doorgaans is het wel mogelijk om keuzes te maken en een behandeldoel af te spreken. Om een voorbeeld te geven: cognitieve gedragstherapie wordt veel gebruikt bij angstige en depressieve mensen, mensen die piekeren, maar wellicht past mindfulness of bewegen veel meer bij u of uw leefomstandigheden. Inzichtgevende psychotherapie en autonomieversterkende therapie wordt weer vaker toegepast bij problemen die meer te maken hebben met het karakter. Wij gaan hierbij overigens helemaal uit van uw autonomie en uw eigen mogelijkheden, want uiteindelijk zit de kracht van herstel in de "bloem" zelf.

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening