Verloop van het behandeltraject

Aanmelding kan via de Hoofdlijn Portal

https://dehoofdlijn.ggzportal.nl/aanmelden

De Hoofdlijn biedt binnen de Specialistische GGZ op behandeling gerichte, multidisciplinaire zorg. In de regel duren behandelingen één, maximaal twee jaar. Binnen de Generalistische Basis GGZ bieden wij kortdurende en klachtgerichte behandelingen aan van maximaal 10 gesprekken. Wij hanteren een wachtlijst en nemen contact met u op zodra zich een mogelijkheid voordoet dat wij ruimte hebben om met u te spreken, dat gaat dan in de vorm van een telefonische intake, waarbij u met een behandelaar kunt doornemen wat uw klachten zijn. De behandelaar zal met u bespreken of wij u de zorg kunnen bieden die u nodig hebt.

In de tussentijd bent u vrij om andere hulpverleners te bellen of een alternatief te zoeken. Wilt u ons laten weten als u daarin slaagt en elders terecht kunt? Het spijt ons dat we u op dit moment niet  meer kunnen bieden. Onze wachttijden vindt u bij de betreffende vestiging.

Haarlem
IJmuiden
Castricum
 

Binnen de Specialistische GGZ wordt tijdens de  intake (telefonisch en op locatie) met één van onze hulpverleners nader geïnventariseerd welke hulpvraag u heeft. In dit stadium zal ook een psychiatrisch onderzoek plaatsvinden. Zo krijgen wij inzicht in de aard en omvang van het klachtenbeeld. Na de intake volgt een adviesgesprek. Binnen de Basis GGZ wordt tijdens de telefonische intake al een beeld gekregen van te volgen behandeltraject. 

Afhankelijk van de soort en ernst van uw klachten start u met een persoonlijke behandeling, waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende behandelmethoden. Per locatie kunt u het aanbod zien. In enkele gevallen vindt een deel van de behandeling plaats op een andere locatie.

Wachttijden

Na aanmelding wordt de telefonische intake ingepland. Dan wordt, afhankelijk van uw hulpvraag, direct een afspraak gemaakt voor de vervolg intake in de specialistische GGZ (zie boven). De wachttijden per locatie kunt u hier vinden.
Voor enkele verzekeraars geldt een beperking van het aantal te behandelen clienten. In dat geval wordt u daar direct van op de hoogte gesteld. Dit kan betekenen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Informatie aan derden 

Uw privacy is gewaarborgd voor, tijdens en na de behandeling. Wij houden met uw toestemming uw verwijzer (vaak huisarts) op de hoogte van het beloop via intake, behandelplan en ontslagbrief.

 

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening