Vergoeding 

Met een verwijzing van de huisarts wordt de behandeling vergoed door de basisverzekering (waarbij u rekening moet houden met een wettelijk en/of vrijwillig eigen risico). Voor meer informatie klik hier.

Eigen risico 2018

Aan een intake, diagnose en behandeling bij De Hoofdlijn zijn kosten verbonden. Die worden gedekt door de basisverzekering. Maar u moet wel rekening houden met het wettelijk verplichte eigen risico, dat door uw verzekeraar in rekening wordt gebracht voor medische kosten. Dit eigen risico is 385 Euro per kalenderjaar. Het eigen risico wordt berekend over het startjaar van uw behandeling.

U kunt uw verzekeraar vragen om nadere uitleg over de hoogte en de inning van het eigen risico.

Tijdig afzeggen

Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren worden afgezegd bij voorkeur per e-mail.

mailto:haarlem@dehoofdlijn.nl

Volgens de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA) worden afspraken, die niet tijdig worden afgezegd, geregistreerd als een no-show. De Hoofdlijn behoudt zich het recht voor om in die gevallen rechtstreeks een rekening aan de client te sturen. Daarbij wordt een standaard tarief van Euro 50,-- gehanteerd. Dit bedrag wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. 

 

 

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening