De Hoofdlijn Haarlem
vraagt per 1 maart 2019

GZ psycholoog
(20-28 uur per week)

We zoeken een collega, bij voorkeur met enkele jaren ervaring, die samen met de psychiater verantwoordelijk is voor het doen van intakes, maken van behandelplannen, uitvoeren van therapieën en contact onderhouden met verwijzers en collega’s in de regio.

De Hoofdlijn kent korte lijnen, heeft autonome, multidisciplinaire teams en is slagvaardig. De werksfeer wordt daardoor als inspirerend ervaren.
Je beschikt over goede diagnostische vaardigheden. Specialisatie in behandeling van persoonlijkheidsproblematiek strekt tot aanbeveling.

Je bent zelfstandig, productief, straalt vitaliteit uit en staat open voor nieuwe ontwikkelingen binnen de GGZ. Salariëring overeenkomstig de CAO geestelijke gezondheidszorg. BIG registratie is een vereiste.

Het gaat om een aanstelling voor de duur van één jaar met de intentie van verlenging. Voor meer informatie kun je contact op nemen met Mevr. F. van Hattum, psychiater. telefoon 088-8225600.

Brieven voor 31 januari 2019 naar mw. I. Boomsma, psychiater en directeur, De Hoofdlijn, Kenaupark 28, 2011 MT Haarlem of per mail naar
info@dehoofdlijn.nl.

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening