Identificatieplicht in de zorg

Er geldt  identificatieplicht in de zorg. Alle cliënten, die gebruik maken van medische zorg, moeten zich bij aanmelding legitimeren. De hulpverlenende instelling moet deze gegevens verifiëren.

Ook De Hoofdlijn moet deze procedure volgen en wij zullen daarom bij de eerste gesprekken vragen naar:

  • uw verzekeringspas
  • uw burgerservice nummer (BSN) 
  • een document ter identificatie: id-kaart, rijbewijs of paspoort

Ook wordt een medicatieoverzicht gevraagd. Als u medicijnen gebruikt kunt u een dergelijk overzicht vragen aan uw apotheek. Uw hulpverlener maakt daarvan een kopie. Deze gegevens worden beveiligd opgeslagen in uw dossier en worden uitsluitend gebruikt voor het contact met uw zorgverzekeraar.
Deze procedure is eenmalig bij het eerste gesprek. 

U kunt voor meer informatie bellen of uw vraag stellen via email: info@dehoofdlijn.nl 

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening