De Hoofdlijn

De Hoofdlijn is een praktijk voor psychotherapie en psychiatrie, gericht op diagnostiek en behandeling van psychische klachten en stoornissen. De Hoofdlijn is een erkende tweedelijnsinstelling op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg met vestigingen in Haarlem, IJmuiden, Castricum en Amsterdam. Elke vestiging beschikt over een klein, deskundig en multidisciplinair team van betrokken hulpverleners. De Hoofdlijn richt zich op behandeling van volwassenen (18 t/m 65 jaar). 

Sluiting van de vestiging in Amsterdam

Tot onze spijt hebben we moeten besluiten om de vestiging in Amsterdam te sluiten. Budgetreducties door verzekeraars hebben ertoe geleid dat het niet langer mogelijk is op 4 locaties zorg te blijven leveren. In verband met groeiende wachtlijsten op de andere locaties zijn we gedwongen om daar de zorg uit te breiden. Op basis hiervan is besloten om de werkzaamheden in de praktijk in Amsterdam te beëindigen. De vestigingen in Haarlem, IJmuiden en Castricum blijven bestaan.

Aanmelding en Wachttijd

Gebruikt u voor aanmelding het volgende beveiligde formulier via het clientenportal van De Hoofdlijn. 


Als regel geldt binnen de Hoofdlijn de volgende wachttijd:  2-3 weken voor telefonische intake, daarna 4-6 weken voor diagnostiek en het opstellen van een behandelplan, daarna wordt aansluitend de  behandeling gestart

De wachttijd kan enigszins verschillen per locatie.

https://dehoofdlijn.ggzportal.nl/aanmelden  

Opgepast: U kunt via deze portal ook de verwijsbrief van uw huisarts toezenden. Dit kan in bijv. het Word formaat. Als u de verwijsbrief inscant moet in pdf formaat worden geupload.

Bemiddeling bij te lange wachttijd

Wanneer u de wachttijd te lang vindt kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt en dat binnen 10 weken vanaf de intake de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

De menselijke maat in hulpverlening

Wij hebben de overtuiging dat hulp zoeken voor psychische problemen de gewoonste zaak van de wereld behoort te zijn. Wij vinden dat ieder mens een persoonlijke benadering verdient, juist als het gaat om vragen over het geestelijk welzijn. Wij bieden vriendelijke en vakkundige hulp, zowel op psychotherapeutisch als medicamenteus gebied. De psychiater wordt dan ook bij iedereen die zich aanmeldt betrokken bij de behandeling. Wij besteden veel aandacht aan de intake en denken graag met u mee over hoe u zich de hulp voorstelt. Er is nauw contact met de huisartsen en andere hulpverlenende instanties. U kunt bij ons rekenen op gekwalificeerde hulpverleners, die werken volgens de richtlijnen en de laatste wetenschappelijke inzichten.  

Verzekeringen

In 2017 zijn er overeenkomsten gesloten met de zorgverzekeraars. Alle verzekerden kunnen bij ons terecht. De kosten worden gedekt uit de basisverzekering. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met het wettelijk verplichte eigen risico voor algemene ziektekosten. Voor 2017 en 2018 is dit vastgesteld op 385 Euro per verzekerde volwassene.

Klik hier voor meer informatie over de vergoeding en het verschil tussen een natura polis en een restitutiepolis. 

Voor uw aanmelding bij De Hoofdlijn houdt het in dat in een telefonische screening wordt vastgesteld of sprake is van gespecialiseerde zorg of basis zorg. De wachttijd per locatie kunt u hier vinden. Voor enkele verzekeraars geldt een beperking van het aantal te behandelen clienten. In dat geval wordt u daarvan op de hoogte gesteld. Dit kan betekenen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Kosten van diagnose en behandeling 

Bij aanmelding wordt een DBC geopend, een Diagnose-Behandel-Combinatie.  De datum van het telefonische intakegesprek met een behandelaar van De Hoofdlijn wordt als startdatum gebruikt. Deze datum geldt ook voor de verzekeraar als startdatum en is  bepalend voor de vaststelling van de wettelijk verplichte eigen bijdrage (In 2017 en 2018 vastgesteld door de overheid op 385€). Neemt contact op met uw verzekeraar als u hier vragen over heeft. De Hoofdlijn heeft geen inzage in deze gegevens en kan u hierover niet adviseren.

Zorgkaart Nederland

Wij vragen aan clienten om feed back te geven en een waardering te geven van hun behandeling. U kunt deze Zorgkaart Nederland hier raadplegen als u een indruk wilt krijgen van de waardering van clienten van De Hooflijn. U kunt uw waardering hier ook zelf in laten opnemen. U vindt in deze verwijziging ook andere nuttige links en downloads. 

De Hoofdlijn

  • biedt een passend aanbod op uw vraag
  • biedt specialistische hulp
  • is kleinschalig en professioneel
  • is goed bereikbaar


   

 

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening