Verschillende vormen van psychodynamische psychotherapie: 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kortdurende en langdurige psychodynamische psychotherapie. Kortdurende psychodynamische psychotherapie is meestal klachtgericht, bijvoorbeeld voor het behandelen van depressieve- en of angstklachten. Langdurige psychotherapie is een behandeling die zich meer richt op karaktertrekken en persoonlijkheidsproblemen. Psychodynamische behandelingen baseren zich op verschillende theorieën. Overeenkomstig in al deze theorieën is dat uw persoonlijke ontwikkeling en voorgeschiedenis belangrijk zijn voor uw latere welbevinden.Ze vormen daarmee een belangrijk aandachtspunt in de behandeling. Bij psychodynamische psychotherapie wordt met andere woorden stil gestaan bij uw belevingswereld. Samen met u wordt geprobeerd om beter te gaan begrijpen wat de achtergrond en betekenis is van psychische problemen die lijdensdruk veroorzaken in het dagelijks functioneren. In therapie kunnen processen die deels onbewust plaatsvinden meer bewust worden gemaakt. Het doel is dat u meer vrijheid kunt ervaren in gevoelsleven en in gedrag.
De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening