Farmacotherapie:

Naast of in plaats van gesprekstherapie wordt u soms geadviseerd om medicatie te gaan gebruiken. Dit kan bijvoorbeeld gaan om medicijnen tegen gevoelens van depressie of angst of ADHD. Een behandeling met medicatie wordt altijd begeleid door één van onze psychiaters. Zonodig vindt overleg plaats met uw huisarts.
De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening