CGT: 

Voor wie
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een therapievorm die gebruikt wordt voor mensen met depressieve of angstklachten, of voor mensen die op een andere manier merken dat zij vastlopen in hun leven. Bij psychische klachten is de manier van denken vaak negatief. Ook verlopen gedachten soms zo automatisch dat mensen het gevoel hebben er geen invloed op te kunnen uitoefenen (bijvoorbeeld piekeren en malen). De therapie werkt vanuit het idee dat u niet de gebeurtenissen of mensen om u heen kunt veranderen, maar wel kunt kijken naar de manier waarop u erover denkt.

Doel
Het behandeldoel van de therapie is dat u anders leert omgaan met uw negatieve automatische gedachten, zodat de somberheid en angst zullen verminderen. Ook gevoelens als onzekerheid, snel geïrriteerd zijn of moeilijk om hulp kunnen vragen, kunnen met deze therapie beïnvloed worden.  

Inhoud en werkwijze
  • leren herkennen wat je voelt, welke gebeurtenis er aan vooraf ging, en wat je denkt over deze gebeurtenis
  • leren herkennen van je eigen automatisch negatieve denkpatronen
  • leren onderzoeken van deze denkpatronen en er meer helpende, realistische, gedachten tegenover zetten

Zie voor meer informatie: http://www.vgct.nl/over-cgt/wat-is-cgt

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening