Aandachtgerichte cognitieve therapie / Mindfulness training

Aandachtgerichte cognitieve therapie wordt ook vaak mindfulness training genoemd. Wij gebruiken deze begrippen door elkaar.

In het dagelijks leven leven we vaak op de automatische piloot en vergeten we stil te staan bij wat er op dit moment is. We zijn dan meer bezig met alles wat nog moet of wat er in het verleden gebeurd is. We denken veel over hoe het had moeten zijn en hebben geen oog voor wat er wel is.

Dit kan leiden tot spanningen, gevoelens van somberheid, overmatig piekeren of lichamelijke klachten.

In deze therapie leert u op een oordeelvrije, vriendelijke manier aandacht te geven aan alles wat zich aandient in het hier en nu, of het nu prettige of onprettige sensaties zijn. De oefeningen, die aangeboden worden in de therapie, vergroten het bewustzijn van uw lichaam, gedachten en gevoelens zodat u niet meer zo wordt overvallen door klachten maar het leven meer in eigen hand kunt nemen.

Inhoud en werkwijze

We werken in de therapie met een vaste structuur. Het accent ligt op begeleide aandacht en concentratie-oefeningen waarbij we gebruik maken van meditatietechnieken. Daarnaast besteden we aandacht aan het leren herkennen van uw kenmerkende gedrags- en gedachtenpatronen. U wordt geacht de oefeningen thuis dagelijks te herhalen om zo het effect van de therapie te vergroten.

Voor wie

De aandachtgerichte therapie richt zich op cliënten van alle leeftijden die, ondanks eerdere therapieën, blijven terugvallen in klachten van somberheid, stress en/of gevoelens van onvrede. De klachten worden in stand gehouden en versterkt door de automatische denkpatronen die een negatieve inhoud hebben (doemdenken bv). Soms is er ook sprake van stress gerelateerde lichamelijke klachten zoals hoge bloeddruk, chronische pijn, extreme vermoeidheid en slaapproblemen.

Doel

Het doel van de aandachtgerichte of mindfulness therapie is om door middel van oefeningen te leren zonder onderscheid aandacht te geven aan alle ervaringen in het moment en hier niet meteen op te reageren met actie. We verspillen energie in het weg willen maken of vermijden van dat wat onprettig voelt of teveel vast willen houden aan dat wat als prettig wordt ervaren. Als we dit uitstellen kunnen we leren op een meer oordeel-vrije manier naar onszelf te kijken. We leren beter te ontspannen en er komt meer energie en levenslust vrij.

Dit leidt dan tot vermindering van lichamelijke en geestelijke klachten.

Het uiteindelijke doel is niet om dit te bereiken maar om meer innerlijke vrijheid te ervaren.

Praktische informatie

Kennismakingsgesprek

Voor de start van de groep heeft u een kennismakinggesprek met de groepstherapeut. Daarin krijgt u aanvullende informatie, kunt u vragen stellen en wordt met u nagegaan of deze groep op dit moment bij u past.

Bijeenkomsten

De groep bestaat uit 9 wekelijkse bijeenkomsten en start verschillende keren per jaar afhankelijk van het aantal deelnemers.

Kosten

Er word een bijdrage gevraagd van 40 euro voor de werkmap en de oefen cd’s

Aanmelding en informatie

U kunt zich aanmelden bij mevrouw E. Huiskens of het secretariaat.

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening