Telepsy

Wij gebruiken internet als aanvulling en ondersteuning van de behandeling. E-health is een verlengstuk van de behandelgesprekken zodat u ook thuis verder kunt werken aan uw hulpvraag, via internet. Wanneer tijdens de behandeling E-health wordt ingezet kunt u tussen de gesprekken met uw behandelaar, thuis en op het moment dat het u uitkomt, verder werken aan uw doelen. U kunt binnen onze beveiligde omgeving (via de portal) inloggen. Wij werken samen met Telespy. Telespy heeft een groot scala aan modules ontwikkeld met moderne en bewezen effectieve behandelmethoden voor veelvoorkomende psychische klachten. U krijgt uitleg over uw klacht, over hoe uw klacht kan ontstaan, in stand gehouden wordt en behandeld kan worden. U ziet filmpjes van lotgenoten en psychologen die helder uitleg geven over uw probleem en de behandeling daarvan. U doet verschillende oefeningen en behandelvormen om van uw klacht af te komen. Tussentijds krijgt u feedback van uw behandelaar.

Overleg met uw behandelaar of internet ondersteunde therapievormen in uw behandelplan passen en hoe dit kan worden gerealiseerd 

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening