Autonomiegroep voor vrouwen

Voor wie
De autonomiegroep richt zich op vrouwen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar, die moeite hebben richting te geven aan hun leven. Dit kan zich uiten in allerlei klachten zoals angsten, depressieve gevoelens en lichamelijke klachten.

Wat wordt bedoeld met autonomie
Autonoom kunnen functioneren wil zeggen dat u zich in staat voelt beslissingen te nemen,
keuzes te maken die uw gevoel van welzijn vergroten. Met andere woorden: richting te geven aan uw eigen leven. Autonomie betekent in letterlijke zin ‘zelfbeschikking’. Autonomie draagt bij aan het vergroten van zelfrespect en geeft een gevoel van onafhankelijkheid. Meisjes krijgen in hun opvoeding, meer dan jongens, boodschappen mee die een gebrek aan autonomie in de hand kunnen werken. Dit alles kan vrouwen in hun volwassen leven het gevoel geven:

 • geen macht te hebben over eigen leven

 • geen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor eigen leven

 • niet in staat zijn die dingen op te zoeken die hen voldoening geven

Doel van de therapie
De therapie is gericht op het versterken van het zelfgevoel en het ontwikkelen van zelfvertrouwen en eigenwaarde. U leert uw gedachten en gevoelens te herkennen en te benoemen. Daardoor krijgt u meer grip op uw leven en komt u tot grotere acceptatie van uw eigen mogelijkheden en beperkingen. 

Inhoud en werkwijze
In de groep wordt gewerkt met een vaste structuur. De groep biedt de gelegenheid om met andere vrouwen een samenwerking- en vertrouwensrelatie aan te gaan en uw moeilijkheden te bespreken. Naast praten over problemen komen thema’s aan bod en worden oefeningen aangeboden. Het accent ligt op de zelfwerkzaamheid. U onderzoekt uw eigen gedrag en denken en leert daarbij om van ervaringen van de andere groepsleden gebruik te maken. Thema’s die aan de orde komen zijn:

 • communicatiepatronen

 • grenzen stellen in contacten met anderen

 • stilstaan bij, en benoemen van goede en nieuwe ontwikkelingen

 • keuzes maken

 • schuldgevoel

 • boosheid en conflicten

 • lichaamsbeleving en seksualiteit

 • relaties met partners/familieleden en vrienden

Kennismakingsgesprek
Voor de start van de groep heeft u een kennismakingsgesprek met een van de groepstherapeuten. Daarin krijgt u aanvullende informatie, kunt u vragen stellen en wordt met u nagegaan of deze groep bij u past.

De groep bestaat uit 8 a 9 deelneemsters en twee therapeuten. Er zijn 20 wekelijkse bijeenkomsten van twee uur. De groep komt bijeen op een vaste dag en vaste tijd. Tijdens de schoolvakanties is er geen groep.

Kosten
Deze therapie wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Voor het cursusmateriaal (werkmap en reader) betaalt u eenmalig 25 euro. Deze kosten worden niet vergoed.

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening