Emotieregulatie Training (ERT)

Voor wie

De cursus is bedoeld voor mensen die last hebben van heftige emoties maar ook voor mensen die emoties onderdrukken, waarmee zij zichzelf en/of hun omgeving belasten.

Elk mens heeft een rationele en een emotionele kant. Beide kwaliteiten maken ieder tot wat hij/ zij is. De kunst is om een evenwicht tussen beide te vinden.

Problemen ontstaan vaak als alleen emoties gaan bepalen wat we doen of zeggen en hoe we denken. Door te leren dat we zelf de regie kunnen krijgen over onze emoties, dat wij zelf bepalen of en hoe we uiting geven aan onze gevoelens, kunnen we beter omgaan met onszelf en anderen.

Doel

Bewust worden van eigen emoties, deze leren observeren. Het beter kunnen uiten en verdragen van emoties, zodat er een beter contact ontstaat met de omgeving.

Inhoud en werkwijze

  • leren herkennen van emoties
  • hevigheid van emoties leren onderscheiden door middel van aandachtgerichte oefeningen
  • inzicht krijgen in situaties die heftige emoties kunnen oproepen
  • aanleren van vaardigheden om emoties adequaat te uiten

Het maken en doen van thuiswerkopdrachten is belangrijk om de stof eigen te maken.

De cursus wordt zowel individueel als in groepsverband gegeven op sommige locaties, zie contact en locaties.
Het betreft een groep van acht wekelijkse zittingen van twee uur. De groep bestaat uit acht deelnemers en twee therapeuten. Ook het maken van opdrachten thuis is een belangrijk onderdeel van de behandeling.

Kosten

Voor de cursusmap vragen we een vrijwillige bijdrage van 5 euro.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw behandelaar.

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening