Groepsbehandeling Omgaan met ADHD op basis van cognitieve gedragstherapie.

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder oftewel Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) is een officieel erkende, medische, psychiatrische stoornis. Mensen met ADHD kunnen drie soorten symptomen vertonen die te maken hebben met:

  1. Aandachtstekort
  2. Impulsiviteit
  3. Verhoogde activiteit

Bij De Hoofdlijn wordt een training aangeboden waarbij vaardigheden aangeleerd worden om minder last van deze symptomen te hebben.  

Voor wie?

Deze groep is voor mensen die de diagnose ADHD of ADD* hebben. Mensen met AD(H)D hebben in het dagelijks leven vaak moeite met het plannen of uitvoeren van taken, ze zijn snel afgeleid. Ook kunnen ze moeite hebben met hun zelfbeeld of de gevolgen van ADHD.

Bij ADHD wordt al snel aan een behandeling met medicatie gedacht. Vaak helpt medicatie om de klachten te verminderen, maar blijven er problemen.   
De groep kan gevolgd worden door mensen met en zonder medicatie.

Doel

De groep is praktisch van opzet: het doel is vaardigheden aan te leren om minder last te hebben van de ADHD. Je leert beter te plannen en daarbij ook de uitvoering voor elkaar te krijgen. Daarnaast leer je beter met je agenda om te gaan en prioriteiten te stellen. Ook krijg je adviezen hoe je minder snel afgeleid raakt.

Een ander doel is om minder negatief over (de gevolgen van) ADHD te denken. De ervaring leert dat het uitwisselen onderling er ook voor zorgt dat de ADHD beter geaccepteerd wordt.

Inhoud en werkwijze

Tijdens de cursus worden je verschillende vaardigheden aangeleerd aan de hand van een werkboek: Behandelgids ADHD bij volwassenen.

Aan bod komen:

– informatie over ADHD
– agendabeheer
– plannen en uitvoeren van taken, prioriteiten onderscheiden
– administratie verbeteren
– afleidbaarheid verminderen
– cognitieve therapie gericht op het verminderen van negatieve gedachten

De groep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers. Voorafgaand vindt een intake/kennismakingsgesprek plaats met de beide groepsbehandelaren.
De groepsbehandeling bestaat uit 12 bijeenkomsten.
Tijdens een van de bijeenkomsten wordt je partner en/of een gezinslid uitgenodigd voor uitleg over ADHD. Om optimaal van de groep te profiteren is het belangrijk dat je thuis aan de slag gaat met de vaardigheden.

Kosten en locatie

Het is van belang dat iedere deelnemer het werkboek zelf vooraf aanschaft. Verder zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan de groep.

De groep vindt in principe 2 keer per jaar plaats op de vestiging van De Hoofdlijn in IJmuiden, Kalverstraat 3. Voor meer informatie kun je contact opnemen met je behandelaar.

*Waar we ADHD schrijven, bedoelen we ADHD of ADD. Het zijn beiden vormen van een aandachtstekortstoornis.


De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening