Behandelaanbod

In de Specialistische GGZ doen wij u na de eerste gesprekken (het intakegesprek en het onderzoek) een voorstel voor een behandeling (het adviesgesprek). Er wordt daarvoor altijd in samenwerking met u een persoonlijk behandelplan opgesteld waarbij uw eigen hulpvraag centraal staat. In de meeste gevallen betekent dit dat u een vorm van gesprekstherapie wordt aangeboden, individueel of met uw partner. Medicatie behoort, altijd in overleg met u, tot de mogelijkheden. Soms wordt u ook, als deel van de behandeling, een vorm van groepstherapie aangeboden. Dit kan mogelijk op een andere locatie zijn. Internettherapie kan ook als deel van de behandeling tot de opties behoren.

Afhankelijk van de soort en ernst van uw klachten start u met een persoonlijke behandeling, waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende behandelmethoden en technieken, waaronder individuele cognitieve gedragstherapie en inzicht-gevende psychotherapie. De behandeling kan variëren van enkele gesprekken tot een langerdurend contact. Het behandelaanbod varieert per locatie. U kunt bij 'contact en locaties' het aanbod per locatie vinden.

Individuele behandeling

 • cognitieve gedragstherapie
 • psychoanalytische psychotherapie
 • EMDR
 • steunend structurerende psychotherapie 
 • cliëntgerichte psychotherapie
 • gestalttherapie
 • internettherapie

Groepsbehandeling 

Relatie & gezinsbehandeling

 • op gedragstherapeutische basis
 • op systeemtheoretische basis

 

In de basis GGZ kunt u voor het volgende bij ons terecht:

 Depressieve klachten 

 • Angst- en paniekklachten 
 • Burn-out 
 • Post traumatische stressstoornis (enkelvoudig) 
 • Autonomieproblematiek  
 • Emotieregulatie problematiek

 Wij leveren zorg op maat wat inhoudt dat er samen met u gekeken wordt naar wat er precies bij u speelt en welke behandelvorm daar het best bij past. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan EMDR na een enkelvoudig trauma, steunende structurerende gesprekken met elementen vanuit de mindfulness bij burn-out of cognitieve gedragstherapie bij depressieve klachten of angstklachten. Maar het kan ook zijn dat er in een behandeling meerdere behandelmethoden gebruikt worden als dat nodig is.

 Waar mogelijk wordt een behandeling ondersteunt door een internetbehandeling aansluitend bij uw klachten.

Vaak zal de behandeling individueel zijn maar er is ook een mogelijkheid om een groepstherapie te volgen. Bijvoorbeeld een autonomiegroep of cognitieve gedragstherapie groep.  

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening