Behandelaanbod

Na de eerste gesprekken (het intakegesprek en het onderzoek) doen wij u een voorstel voor een behandeling (het adviesgesprek). Er wordt daarvoor altijd in samenwerking met u een persoonlijk behandelplan opgesteld waarbij uw eigen hulpvraag centraal staat. In de meeste gevallen betekent dit dat u een vorm van gesprekstherapie wordt aangeboden, individueel of met uw partner. Medicatie behoort, altijd in overleg met u, tot de mogelijkheden. Soms wordt u ook, als deel van de behandeling, een vorm van groepstherapie aangeboden. Dit kan mogelijk op een andere locatie zijn. Internettherapie kan ook als deel van de behandeling tot de opties behoren.

Afhankelijk van de soort en ernst van uw klachten start u met een persoonlijke behandeling, waarbij gebruik gemaakt kan worden van verschillende behandelmethoden en technieken, waaronder individuele cognitieve gedragstherapie en inzicht-gevende psychotherapie. De behandeling kan variëren van enkele gesprekken tot een langerdurend contact. Het behandelaanbod varieert per locatie. U kunt bij 'contact en locaties' het aanbod per locatie vinden.

Individuele behandeling

  • cognitieve gedragstherapie
  • psychoanalytische psychotherapie
  • EMDR
  • steunend structurerende psychotherapie 
  • lichttherapie
  • cliëntgerichte psychotherapie
  • gestalttherapie
  • internettherapie

Groepsbehandeling 

Relatie & gezinsbehandeling

  • op gedragstherapeutische basis
  • op systeemtheoretische basis

 
 

De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening