Aanmelding en informatie

(voor clienten en verwijzers)

Aanmelding en informatie

U kunt zich als cliënt bij ons direct online aanmelden. De verwijzing gaat via het beveiligde clientenportal van De Hoofdlijn. Klikt u daarvoor op

https://dehoofdlijn.ggzportal.nl/aanmelden/customaanmelden.aspx

Op het aanmeldscherm kunt u de verwijsbrief als kopie of scan toevoegen (.doc, .pdf, .odt, .jpg, .png).

Op basis van de door u verstrekte informatie vindt een eerste toetsing plaats over de vraag of De Hoofdlijn uw aanmelding in behandeling kan nemen. U hoort binnen twee weken of dat het geval is.

Opgepast: Als de verwijsbrief uit meerdere pagina’s bestaat, geeft een scanner bij het opslaan als pdf vaak de mogelijkheid meerdere pagina’s te gebruiken. Graag hiervan gebruik maken. U kunt ook meerdere foto’s maken en via bv de app “Tinyscanner” de foto’s tot één pdf-bestand samen voegen.

Als dit niet lukt, kunt u de verwijsbrief ook langsbrengen of opsturen 

Als uw aanmelding via de portal van De Hoofdlijn en de verwijsbrief zijn ontvangen, dan bellen wij u op om een afspraak te maken voor een telefonische intake. Tijdens dit gesprek wordt besproken wat de reden is van verwijzing en uw klachten. Dit gesprek is onderdeel van de diagnostiek fase. De Hoofdlijn overlegt met u wat het vervolg is en adviseert. Een terugverwijzing naar de huisarts is mogelijk als tijdens de diagnostiek fase blijft dat wij u niet de zorg kunnen bieden, die nodig is.

Na de telefonische intake willen wij graag dat ook u een inschatting maakt van uw klachten en algemeen functioneren. U krijgt daarom via een mail van ons het verzoek een vragenlijst in te vullen. Later in het traject zal u gevraagd worden deze vragenlijst opnieuw in te vullen. Door de uitkomsten te vergelijken kan het effect van de behandeling geëvalueerd worden.  Deze gegevens worden, volstrekt anoniem, ook ter beschikking gesteld aan een onafhankelijk landelijk onderzoeksbureau. Op basis van het onderzoeksmateriaal kan de doelmatigheid van de zorgverlening verhoogd worden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, kunt u dit in het intakegesprek aangeven.

U moet bij het eerste bezoek zich kunnen legitimeren met een paspoort, rijbewijs of ID-kaart. Na aanmelding wordt de telefonische intake ingepland ongeacht of de verwijzing voor de basis of specialistische GGZ is. Dan wordt, afhankelijk van uw hulpvraag, een afspraak gemaakt voor de vervolg intake. Voor enkele verzekeraars geldt een beperking van het aantal te behandelen clienten. In dat geval wordt u daar van op de hoogte gesteld. Dit kan betekenen dat u op een wachtlijst wordt geplaatst.

Voor eventuele vragen en een actueel beeld van de wachttijden, kunt u ons bereiken via telefoon of e-mail.
Kijk voor de gegevens op  'contact en locaties'.

De Hoofdlijn heeft vestigingen in Haarlem, Castricum en IJmuiden. 


De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening