Kwaliteitsbewaking en Klachtenprocedure 

Wij doen ons best om zorg van goede kwaliteit te leveren en streven naar duidelijke informatie en goede communicatie met onze cliënten. Binnen De Hoofdlijn wordt een gedragscode gebruikt, zoals dat gebruikelijk en verplicht is voor instellingen. U vindt deze gedragscode hieronder.
Dat neemt niet weg dat er soms toch iets mis kan gaan en u teleurgesteld bent of niet tevreden. Als dat het geval is kunt
u het beste hierover contact opnemen met de hulpverlener in kwestie. Wellicht was er sprake van een misverstand, tegenstrijdige verwachtingen of onvoldoende communicatie en kan uw onvrede in een gesprek worden weggenomen. Misschien is er iets fout gegaan zonder dat wij ons er van bewust waren en dan horen wij dat graag van u. Allereerst omdat wij de fout zo snel mogelijk willen herstellen en ten tweede omdat we een dergelijke fout in de toekomst willen voorkomen. Als u er in een gesprek niet uitkomt en uw onvrede blijft bestaan dan kunt u zich wenden tot de teampsychiater of tot de klachtenfunctionaris.
Zij kan u algemene informatie geven: over uw rechten als cliënt en over manieren om een klacht aan te pakken. Als u dat wenst kan de klachtenfunctionaris een bemiddelende rol

De Hoofdlijn is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Dit is een onafhankelijke organisatie, die klachten behandelt, die u kunt hebben over De Hoofdlijn als zorgaanbieder. Informatie vindt u hierover op de website www.degeschillencommissiezorg.nl  
De klachtenfunctionaris kan u hierover informeren en u met de procedure helpen als u dat wilt.

De klachtenfunctionaris bereikt u via het
secretariaat van De Hoofdlijn 
088-8225600 of via email: info@dehoofdlijn.nl.

 

Klik hier voor het Kwaliteits Statuut van De Hoofdlijn

Klik hier voor de Gedragscode van De Hoofdlijn

Klik hier voor de Leveringsvoorwaarden van De Hoofdlijn 

 

 Kwaliteits statuut  Leveringsvoorwaarden  Gedragscode
De hoofdlijn, de menselijke maat in hulpverlening